یک دست صدا ندارد - بلموت آفابت


یک دست صدا ندارد

 

 

نه رفیقکم.... این روزها دیگر حکایت یک دست صدا نداردی وجود ندارد جز در پند نوشته ها...

این دستانی که امروز در هم گره می خورند کسی را ما نمی کند...اوج لطفش این است که منی

را متلاشی می کند ... اين گره اي كه زده اي فضاي خالي بسيار دارد...دمي ژرف بينديش و

ببيــــن...مبادا دستانت را عادت دهي به بويدن عرق دستان ِ ديگري ،كه دستي كه مســـــت شد

ديگر رامت نخواهــــــــــــد شد....


برچسب ها:
زمان: 2018-05-16 18:45:03