خدا - بلموت آفابت


خدا

 

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند.

...شاید چون آرزوهایم بلندند.

ولی درخت سرسبز وشاداب صبرم می گوید امید هست.

...چون خدایی هست.


برچسب ها: آرزوهایم
زمان: 2018-05-16 18:45:02